Waarom wordt de afstand het best gemeten via Ultra-Wideband

Voor de toepassing van de Proximity Alert is het essentieel om de juiste afstand te kunnen meten. Als de afstand afwijkt van de gevraagde afstand is dat ofwel gevaarlijk (omdat met te dicht komt) ofwel wordt de geloofwaardigheid van het systeem ondermijnt omwille van te veel valse meldingen.

De enige technologie die toelaat om de afstand juist te meten is Ultra-Wideband (UWB) . Onze testen met Bluetooth 5.2 toonden aan dat deze technologie theoretisch kan werken in labo omstandigheden maar niet werkt in reële werkomstandigheden bij onze pilot klanten (o.a. door lichaamstemperatuur, door afwijking van signaal dat door een persoon gaat en door omgeving).

Apple voorziet de iPhones en haar andere producten vaak van allerlei nieuwe technologieën en chips. Omwille van de duidelijke voordelen van Ultra-Wideband technologie werd in 2019 deze technologie geïntroduceerd in de iPhone 11 en iPhone 11 Pro om applicaties die betere positie bepaling nodig hebben te kunnen ondersteunen.

Bij Bluetooth bedraagt de foutenmarge 2 tot 5 meter, bij UWB is dat maximaal 15 cm. De reden van dit grote verschil is het fundamenteel verschil in de onderliggende technologie. De UWB  technologie berekent de afstand door te meten hoe lang het duurt tot het signaal naar het andere apparaat gaat en weer terugkaatst (Time of Flight - ToF). Dit is hetzelfde concept als GPS positiebepaling. Bluetooth bepaalt de afstand afhankelijk van de signaal sterkte (Received Signal Strength - RSSI). Een sterk signaal is dichterbij, maar daar houdt het op.

Technologie vergelijking